Thông báo về phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc môn học Học kỳ II (2022-2023) - Lần 1

1.017 Lượt xem

Trường Cao đẳng CTIM thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023.

  2. Thời gian:

  • Thời gian nhận đơn: Từ ngày 21/04/2023 đến 05/05/2023.

  • Thời gian thông báo kết quả: Ngày 10/05/2023.

  1. Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 150.000 đ/01 học phần.

  2. Hướng dẫn sinh viên phúc khảo: Xem tiếp

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69