[THÔNG BÁO] về tham dự lễ ký kết đảm bảo chất lượng đào tạo và giới thiệu việc làm giữa Cao đẳng CTIM với sinh viên khóa 24

1.345 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69