[THÔNG BÁO] Về thu phí Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023-2024 (Đợt 3), thu phí Bảo hiểm tai nạn và triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng VssID

Ngày tạo 09/11/2023

 -  2.545 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x