Thông báo về triển khai công tác giảng dạy và học tập trong thời gian cách ly dịch bệnh COVID-19

Ngày tạo 30/07/2020

 -  3.858 Lượt xem

Thực hiện Thông  báo số 96/TB-CĐBC  ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) về triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên khi đến trường, Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên một số nội dung như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69