Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2019 - Đợt 2

Ngày tạo 06/03/2020

 -  1.059 Lượt xem

Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2019 - Đợt 2 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 16, 17 và Khóa 18. Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2019 - Đợt 2 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69