[THÔNG BÁO] Về việc điều chuyển phòng lưu trú Ký túc xá đối với sinh viên lưu trú tại khu K tầng 2

Ngày tạo 20/10/2023

 -  2.217 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x