THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI CỦA KHÓA 20, 21, 22, 23

Ngày tạo 04/07/2023

 -  4.306 Lượt xem

Thông báo số 101/TB-CĐBC ngày 04/07/2023 về việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và học phí học lại khóa 20, 21, 22, 23

Phòng Kế toán - Tài vụ hướng dẫn chi tiết cách thức Sinh viên đăng kí và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo Thông báo đính kèm như sau:

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69