THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2023 - ĐỢT 1

2.776 Lượt xem

Thông báo số 71/TB-CĐBC ngày 04/05/2023 về việc đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 1

Phòng Kế toán - Tài vụ hướng dẫn chi tiết cách thức Sinh viên đăng kí và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo Thông báo đính kèm như sau:

 

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x