Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5)

Ngày tạo 03/04/2024

 -  10.341 Lượt xem

Nhà trường thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) đến sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69