Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9

Ngày tạo 31/08/2020

 -  4.082 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x