Thông báo về việc nộp hình và đóng phí làm bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Khóa 19 (2017-2020)

Ngày tạo 06/03/2020

 -  351 Lượt xem

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69