Thông báo về việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật GDNN

Ngày tạo 08/03/2020

 -  872 Lượt xem

Thông báo về việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật GDNN.

Nội dung thông báo tại đây:

Phòng Khảo thí và Kiểm định
Gọi 0977 65 66 69