[THÔNG BÁO] Về việc xuất trình thẻ lưu trú khi ra, vào Ký túc xá

Ngày tạo 15/08/2023

 -  1.164 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69