TB Tổ chức Lễ trao chứng chỉ đào tạo nghề CAD/CAM-CNC nâng cao Khóa 01

Ngày tạo 02/04/2021

 -  470 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-CĐBC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng chỉ đào tạo đối với học viên lớp đào tạo thường xuyên nghề CAD/CAM-CNC nâng cao Khóa 01;
Nhà trường thông báo đến học viên lớp đào tạo thường xuyên nghề CAD/CAM-CNC nâng cao Khóa 01 về việc tổ chức Lễ trao chứng chỉ như sau:
 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69