Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2021 – Đợt 1

Ngày tạo 23/03/2021

 -  10.301 Lượt xem

Căn cứ vào kết quả xét và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng năm 2021 - Đợt 1 của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Khóa 20 (2018-2021). Nhà trường thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69