THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2023-2024

Ngày tạo 05/03/2024

 -  3.217 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ 3 theo kế hoạch như sau:

http://

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69