TIỀN ĐIỆN NƯỚC KÝ TÚC XÁ CTIM KHU C-K THÁNG 04/2022

Ngày tạo 12/05/2022

 -  3.171 Lượt xem

Nhấp vào đây để xem Tiền ĐIỆN&NƯỚC Ký túc xá tháng 4/2022.

 

*LƯU Ý:

1. Hạn đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá đến 15 giờ 00 ngày 20/5/2022 (Thứ Sáu). Các phòng không hoàn tất việc đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá sẽ bị lập Biên bản xử lý, tạm ngưng sử dụng điện theo quy định.

2. Sinh viên đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá trực tiếp tại Phòng Kế toán - Tài vụ (Nhà trường không thu tiền Điện&Nước Ký túc xá qua chuyển khoản hoặc đóng thông qua ngân hàng)

3. Sinh viên của phòng sau khi đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá phải nộp biên lai đóng tiền Điện&Nước để Văn phòng Ký túc xá đối chiếu. Trường hợp sinh viên không nộp biên lai để đối chiếu xem như là chưa đóng tiền Điện&Nước.

4. Mọi thắc mắc về tiền Điện&Nước Ký túc xá sinh viên liên hệ Bộ phận Quản trị (Phòng Tổ chức - Hành chánh - Quản trị) để được hỗ trợ.

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x