TIỀN ĐIỆN NƯỚC KÝ TÚC XÁ CTIM KHU C-K THÁNG 06/2022

2.379 Lượt xem

 
 
*LƯU Ý:
1. Hạn đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá đến 15 giờ 00 ngày 20/7/2022 (Thứ Tư). Các phòng không hoàn tất việc đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá sẽ bị lập Biên bản xử lý, tạm ngưng sử dụng điện theo quy định.
2. Sinh viên đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá qua chuyển khoản hoặc đóng thông qua ngân hàng (Nhà trường không thu tiền trực tiếp tại phòng KT-TV). Sau khi đóng tiền xong sinh viên liên hệ phòng KT-TV để lấy biên lai đóng tiền.
3. Sinh viên của phòng sau khi đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá phải nộp biên lai đóng tiền Điện&Nước để Văn phòng Ký túc xá đối chiếu. Trường hợp sinh viên không nộp biên lai để đối chiếu xem như là chưa đóng tiền Điện&Nước.
4. Mọi thắc mắc về tiền Điện&Nước Ký túc xá sinh viên liên hệ Bộ phận Quản trị (Phòng Tổ chức - Hành chánh - Quản trị) để được hỗ trợ.
Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x