TIỆN TRONG NGÀNH CƠ KHÍ

Ngày tạo 21/03/2022

 -  1.907 Lượt xem

Giảng viên: KS. Đoàn Minh Trung

Trong ngành Cơ khí, Tiện là 1 phần trong quy trình gia công chế tạo không thể tách rời, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc gia công sản xuất thành phẩm chi tiết, cụm chi tiết (modul, block), cấu kiện hay những bộ máy hoàn chỉnh.

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x