Thời khóa biểu học tập trực tuyến môn Giáo dục thể chất 1 sinh viên trình độ Cao đẳng K23 HK1 NH 2021-2022

4.388 Lượt xem

Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất 1

Thời gian học: bắt đầu từ tuần 9 (11/10/2021), HK1 - NH: 2021-2022

Hình thức học: trực tuyến thông qua các ứng dụng Zoom, Gooogle Meet.

Lưu ý: Sinh viên có thể xem TKB theo bảng ở phía dưới hoặc đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang Online.ctim.edu.vn.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x