Thời khóa biểu sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25 HK 1 NH 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 14/8/2023) - Giai đoạn 2

Ngày tạo 10/08/2023

 -  16.171 Lượt xem

* Thời khóa biểu Giai đoạn 2, thời gian sinh viên bắt đầu học từ ngày 14/8/2023.

XEM TKB CÁCH 1 
Thời khóa biểu các lớp cụ thể như sau: