Tổ chức giảng dạy và thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25

Ngày tạo 04/04/2024

 -  5.032 Lượt xem

Kế hoạch số 27/KH-CĐBC tổ chức giảng dạy và thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25 (2023-2026)

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69