TRƯỜNG CTIM ĐẾN CHÚC TẾT CÁC CÔNG TY

823 Lượt xem

Ngày 29/12/2021, đại diện trường CTIM đã đến thăm, cám ơn và chúc tết Khu công nghiệp Hiệp Phước, Công ty Nikkiso - Khu chế xuất Tân Thuận, Công ty MEE - Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Dịp này, các Công ty cũng tiếp nhận sinh viên ngành Điện, điện tử Khóa 21 đến thực tập trong 03 tháng, thời gian bắt đầu từ ngày 10/01/2022.

Một số hình ảnh lưu niệm:

 

Chúc tết Khu công nghiệp Hiệp Phước

 

Trường CTIM thăm và chúc tết công ty Nikkiso KCX Tân Thuận

Chúc tết Công ty NIKKISO - Khu chế xuất Tân Thuận

 

Chúc tết công ty MEE - KCN Hiệp Phước

 

Cựu sinh viên ngành Điện, điện tử Khóa 20 đang làm việc tại công ty MEE

Thầy cô trường CTIM chụp hình với Cán bộ quản lý, cán bộ hướng dẫn và cựu sinh viên K20

 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69