Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 12 năm 2023

Ngày tạo 03/10/2023

 -  1.907 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69