Tuyển sinh liên thông Đại học đợt tháng 12 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo 03/10/2023

 -  1.923 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh hệ liên thông Đại học chính quy trường Đại học Kinh tế TP.HCM đợt Tháng 12 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa 29.1 -
Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy (gọi tắt là Liên thông Đại học chính quy), cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh
1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 1.200 chỉ tiêu.
- Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện
theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
a) Điều kiện về văn bằng
- Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy, được công nhận
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
- Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên
ngành có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 2. Thông tin liên hệ: 
2.1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng Đào tạo UEH
- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Địa chỉ: số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 6272 6965 - 028 2244 3156
2.2. Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: Phòng Đào tạo
- Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Email: ksv@ueh.edu.vn
- Điện thoại: (0270) 3877 879 - Hotline/Zalo: 0907 253 256.
Chi tiết thông báo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sinh viên xem tại đây: Xem tại đây
Mẫu đơn đăng kí: Xem tại đây
 

 

TTTS
x

 

Gọi 0977 65 66 69