XU HƯỚNG MỚI VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ HIỆN ĐẠI

Ngày tạo 23/08/2023

 -  18.967 Lượt xem

Gần đây, đã diễn ra nhiều hội thảo, hội nghị xung quanh vấn đề khoa học và công nghệ (KHCN). Các chuyên gia đều khẳng định vai trò đột phá của KHCN đối với phát triển công nghiệp và kinh tế đất nước. Riêng trong lĩnh vực cơ khí, các chuyên gia đã nêu ra một số xu hướng phát triển KHCN cơ khí chế tạo, mà chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực có nhiều điểm mới, như: thiết kế và quy trình gia công, vật liệu, công nghệ chế tạo. Hơn nữa, các DN tham gia còn nhấn mạnh đến tính liên kết đa ngành, đa lĩnh vực và sự quốc tế hóa sản xuất, tiêu thụ của sản phẩm cơ khí thời đại 4.0

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x