XUÂN TÌNH NGUYỆN 2023 | NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM "CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN VÌ AN SINH XÃ HỘI"

Hưởng ứng tinh thần ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ Xuân tình nguyện vì an sinh xã hội, các chiến sĩ tại mặt trận xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã cùng nhau thực hiện phần việc sơn lại hai cây cầu tại địa phương là cầu Cát Lở và cầu Năm Đồng.
---- Truyền thông Xuân tình nguyện -----

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x