Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú - cựu HS THPT Đa Phước, TP.HCM - cựu SV ngành Kế toán K18.

Ngày tạo 08/02/2023

 -  733 Lượt xem

Hiện đang là chuyên viên văn phòng, kiểm toán của Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí chính xác Nhuận Tiến

Nguyễn Hồng Sơn
Gọi 0977 65 66 69