Nguyễn Truyền Thống - Cựu HS THPT Phú Điền, tỉnh Đồng Tháp

Ngày tạo 21/12/2022

 -  917 Lượt xem

Bạn Nguyễn Truyền Thống là cựu học sinh trường THPT Phú Điền tỉnh Đồng Tháp, bạn là cựu sinh viên khóa 20 tại trường Cao đẳng CTIM, hiện tại bạn đang là Chuyên viên Kỹ Thuật tại Công ty Xây lắp Kỹ thuật Điện Viettekcons

ban-nguyen-truyen-thong(3)

 

TTTS
Gọi 0977 65 66 69