Báo cáo Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ cho Sinh viên Cao đẳng Khóa 24 (2022-2025)

2.472 Lượt xem

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2022, phòng Đào tạo thực hiện việc báo cáo Quy chế Đào tạo tại Hội trường A trong "Tuần sinh hoạt công dân" cho Tân sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 24 (2022-2025).

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-CĐBC ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) về Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" cho sinh viên Khóa 24, năm học 2022-2023.

Nội dung báo cáo chuyên đề:

Phần 1: Giới thiệu về quy định việc tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ

- Chương 1: Những quy định chung

- Chương 2: Tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ

Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ

- Đăng nhập hệ thống, xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Đăng ký học phần trực tuyến, xem TKB, điểm thi

 

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề 

 

ThS. Phạm Minh Trung - Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo về Quy chế Đào tạo của trường.

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x