Công ty TNHH MTV Giáo dục phát triển Ngôn ngữ - Trung tâm Anh ngữ Let's Learn ký két hợp tác tuyển dụng với Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 26/08/2022

 -  1.710 Lượt xem

Sáng ngày 09/8/2022, lễ ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng CTIM và Công ty TNHH MTV Phát triển Giáo dục Ngôn ngữ Let’s Learn Language Center, nhằm tạo tiền đề cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có cơ hội tham quan, thực tập, tuyển dụng và hơn thế nữa.

cao-dang-ctim-ky-ket-voi-trung-tam-ngoai-ngu-let''s-learn

Khoa Ngoại ngữ CTIM luôn chú trọng đến việc tìm kiếm các đối tác tuyển dụng để tạo nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên ngành Ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp. Ngày 09/08/2022, Khoa ngoại ngữ tiếp tục liên kết hợp tác trong công tác đào tạo, tổ chức tham quan thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp với Công ty TNHH MTV Phát triển Giáo dục Ngôn ngữ Let’s Learn Language Center.

cao-dang-ctim-ky-ket-voi-trung-tam-ngoai-ngu-let''s-learn

ThS. Nguyễn Thế Lực (trái) và đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển Giáo dục Ngôn ngữ Let’s Learn Language Center ký biên bản thỏa ước

 

khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69