Các chương trình học bổng tại Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 21/10/2021

 -  2.954 Lượt xem

Nhằm thúc đẩy tinh thần học tập - rèn luyện tốt, Cao đẳng CTIM hằng năm đều trao hàng trăm suất học bổng, khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi mỗi năm học và toàn khoá học.

1. Giảm học phí

  ĐIỀU KIỆN:

- Dành cho sinh viên  có anh chị em ruột học tại trường cùng thời điểm thì 1 trong 2 em sẽ được giảm 15% học phí toàn khóa.

Sinh viên là anh chị em ruột học tập tại CTIM sẽ được hưởng chính sách giảm 15% học phí toàn khoá học

- Giảm 15% học phí toàn khóa học cho sinh viên của trường là con của người lao động đang làm việc trong Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM.

 YÊU CẦU: 

- SV phải thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời gian quy định, kể cả trường hợp đã được gia hạn đóng học phí. 

- Nộp đơn kèm theo các giấy tờ liên quan về P.CTSV&QHDN vào học kỳ I mỗi năm học (chậm nhất là ngày 30/11).

 

2. Các suất học bổng dành cho Sinh viên

 

  ĐIỀU KIỆN: 

Dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có mức học từ Khá trở lên và có kết quả rèn luyện loại tốt 3 năm.

              2.1: Học bổng của trường: >>xem chi tiết tại đây

- Học bổng toàn phần khóa học (100% Học phí + 100% Phí KTX)

- Học bổng bán phần (50% Học Phí +KTX)

              2.2: Học bổng của doanh nghiệp tài trợ:

  ĐIỀU KIỆN: 
- Theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).
- Số tiền tùy thuộc vào nhà tài trợ. 
- Trong năm học, chỉ được nhận học bổng từ một nhà tài trợ.
- SV thuộc đối tượng được nhận khen thưởng, giảm học phí vẫn được nhận học bổng từ nhà tài trợ (nếu đủ điều kiện).
- Không xét học bổng đối với SV năm cuối.

3. Khen thưởng

3.1: Khen thưởng Thủ khoa đầu vào (Giấy khen và Tiền Thưởng)

YÊU CẦU: 

- Đạt điểm thi THPT QG cao nhất khối

- Là Tân sinh viên nhập học tại trường Cao đẳng CTIM.

3.1.1: Khen thưởng theo năm học (Giấy khen và Tiền Thưởng)

YÊU CẦU: 

- Không có môn thi lại học lại trong năm, xếp hạng đánh giá rèn luyện từ loại tốt (85 điểm) trở lên.

- Thực hiện đóng học phí đúng thời hạn kể cả làm đơn gia hạn học phí.

                   3.1.1: Loại XUẤT SẮC I
  ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của năm học đạt loại Xuất sắc (Từ 3,50 đến 4,00)
- Xếp loại rèn luyện Xuất sắc (>= 90 điểm) 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  4.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  4.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.1.2: Loại XUẤT SẮC II
  ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của năm học đạt loại Xuất sắc (Từ 3,50 đến 4,00)
- Xếp loại rèn luyện Tốt (>= 85 điểm đến <=90 điểm) 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  3.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  3.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.1.3: Loại GIỎI I
  ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của năm học đạt loại Giỏi (Từ 3,00 đến 3,49)
- Xếp loại rèn luyện Xuất sắc (>= 90 điểm) 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  3.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  3.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.1.4: Loại GIỎI II
  ĐIỀU KIỆN
- SV có điểm TBC học tập của năm học đạt loại Giỏi (Từ 3,00 đến 3,49)
- Xếp loại rèn luyện Tốt (>= 85 điểm đến <=90 điểm) 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  2.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  2.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)

 

3.2: Khen thưởng theo khóa học (Giấy khen và Tiền Thưởng)
                  3.2.1: Loại Xuất sắc I
 ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của khóa học đạt loại Xuất sắc (Từ 3,50 đến 4,00)
- Xếp loại rèn luyện Xuất sắc (>= 90 điểm) 
 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  7.500.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  8.000.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.2.2: Loại Xuất sắc II
 ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của khóa học đạt loại Xuất sắc (Từ 3,50 đến 4,00)
- Xếp loại rèn luyện Tốt (>= 85 điểm đến <=90 điểm) 
 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  6.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  6.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.2.3: Loại GIỎI I
  ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của khóa học  đạt loại Giỏi (Từ 3,00 đến 3,49)
- Xếp loại rèn luyện Xuất sắc (>= 90 điểm) 
 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  6.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  6.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)
                  3.2.4: Loại GIỎI II
  ĐIỀU KIỆN: 
- SV có điểm TBC học tập của năm học đạt loại Giỏi (Từ 3,00 đến 3,49)
- Xếp loại rèn luyện Tốt (>= 85 điểm đến <=90 điểm) 
TẶNG GIẤY KHEN VÀ KHEN THƯỞNG
 •  5.000.000 đồng (khối ngành Kinh Tế và khối ngành Ngoại Ngữ)
 •  5.500.000 đồng (khối ngành Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin)

 

TTTS
Gọi 0977 65 66 69