CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ KHÓA 22

Ngày tạo 01/09/2020

 -  832 Lượt xem

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Bằng Cao đẳng - Danh hiệu Kỹ sư thực hành

Mã ngành, nghề: 6510201. Cao đẳng chính quy 2,5 năm (07 học kỳ)

Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ. Môn học chung: 435 giờ. Chuyên môn: 1800 giờ. Khối lượng lý thuyết: 634 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1601 giờ.

Tốt nghiệp, Sinh viên làm được:

- Thiết kế được các chi tiết cơ khí;

- Vận hành các loại máy công cụ: Máy tiện, máy phay, máy bào loại cơ;

- Vận hành máy tiện, máy phay, máy cắt dây loại tự động CNC;

- Lập trình CAD/CAM/CNC;

- Bảo trì, sửa chữa cơ bản các loại máy công cụ, hệ thống cơ khí trong nhà máy, xí nghiệp,..

- Giám sát thi công.

- Kinh doanh thiết bị cơ khí.

Xem Chương trình đào tạo chi tiết: tại đây

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69