Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh từ K22

Ngày tạo 08/11/2021

 -  2.046 Lượt xem

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh từ K22 của Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh

Mã ngành, nghề: 6220206       

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm học.

Xem tiếp

khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69