Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh từ K22

1.301 Lượt xem

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh từ K22 của Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh

Mã ngành, nghề: 6220206       

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm học.

Xem tiếp

khoatienganh
Gọi 0977 65 66 69
x