Công ty Cổ phần NPOIL tuyển dụng tháng 03/2020

Ngày tạo 06/03/2020

 -  7.279 Lượt xem

1. Kế toán tổng hợp 
- Yêu cầu: Kinh nghiệm 2-4 năm 
2. Nhân viên xuất nhập khẩu
- Yêu cầu: thông thạo tiếng anh, kinh nghiệm 1-2 năm
3. Nhân viên Sales Admin
- Yêu cầu: kinh nghiệm 1-2 năm 
4. Nhân viên kĩ thuật hoá, cơ khí, điện tử 
5. Nhân viên kinh doanh thị trường
- Yêu cầu: kinh n ghiệm 1-2 năm 
6. Lương:
- Thu nhập 7-8 tr lương cơ bản,
- Thưởng số và trách nhiệm 2-5 triệu tuỳ công việc và vị trí, kinh nghiệm khác nhau
 
Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Số điện thoại: 028 541 350 11
Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69