CTIM-Bài giảng, tập các môn học Giảng viên Phan Thành Tưởng

Ngày tạo 12/03/2020

 -  471 Lượt xem

Bài giảng, bài tập các môn học: Cơ Ứng dụng, Công nghệ chế tạo máy, Thực tập Nguội

Giảng viên Phan Thành Tưởng

Bài tập Cơ ứng dụng Click tại đây

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy Click tại đây

Bài giảng Thực tập Nguội Click tại đây

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69