CTIM-Bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Ngày tạo 02/06/2020

 -  826 Lượt xem

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đến nhận bằng tốt nghiệp

- Mang theo biên lai đóng tiền làm bằng

- Thực hiện phiếu xác nhận hoàn thành Thư viện, KTX, Hồ sơ SV...

Xem thông báo và Danh sách tốt nghiệp tại đây:

https://ctim.edu.vn/tb-ve-nhan-bang-tot-nghiep-nam-2029-dot-2-7120533155.html

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69