CTIM-Đăng ký học phần Học kì III năm học 2019-2020

Ngày tạo 26/05/2020

 -  834 Lượt xem

- Khóa 20, Khóa 21: Đăng ký từ 8h00, ngày 01/6-06/6/2020. SV đăng ký thành công phải lưu Phiếu kết quả đăng ký học phần.

- Đóng học phí: từ ngày 01/6-30/6/2020. Trường hợp khó khăn phải làm đơn xin gia hạn.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69