CTIM-Danh sách SV K19 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Ngày tạo 06/05/2020

 -  580 Lượt xem

Danh sách K19 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

SV phải hoàn thành các học phần chưa đạt để được xét tốt nghiệp vào các đợt tiếp theo.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69