Trần Thị Mỹ Quỳnh - cựu HS THPT Ngô Quyền, Quận 7

Ngày tạo 22/12/2022

 -  804 Lượt xem

Bạn Trần Thị Mỹ Quỳnh, cựu học sinh THPT Ngô Quyền, Quận 7. Cựu SV CTIM ngành Kế toán K18, hiện là Kế toán viên tại Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật.

TTTS
Gọi 0977 65 66 69