Tuyển sinh liên thông Đại học đợt tháng 9 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo 30/06/2023

 -  11.419 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh hệ liên thông Đại học chính quy trường Đại học Kinh tế TP.HCM

 
1. Chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh
1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 100 chỉ tiêu.
- Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
a) Điều kiện về văn bằng
- Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy, được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
- Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên ngành có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 
2. Các chương trình đào tạo và nguyên tắc xét tuyển
2.1. Chương trình đào tạo 
TT Chương trình đào tạo

TT

Chương trình đào tạo

Ghi chú

a) Cơ sơ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

1

- Kinh doanh quốc tế

7340120

1965/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021

 

2

- Ngân hàng

7340201

3

- Thương mại điện tử

7340122

4

- Kỹ thuật phần mềm

7480103

5

- Quản trị lữ hành

7810103

1347/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 25/4/2022

b) Cơ sơ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long

1

- Quản trị

7340101

1965/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021

2

- Kế toán doanh nghiệp

7340301

Trường hợp chương trình đào tạo thí sinh đăng ký có số lượng trúng tuyển không đủ theo quy định mở lớp, thí sinh sẽ được chọn một trong các hình thức sau:
- Đăng ký xét chuyển chương trình đào tạo (có mở lớp) phù hợp với điều kiện về văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng;
- Học ghép với sinh viên Đại học chính quy ban ngày;
- Nhận lại lệ phí xét tuyển.
2.2. Nguyên tắc xét tuyển
Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, UEH xét trúng tuyển những thí sinh có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc Cao đẳng (tính theo thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh tính theo thang điểm 4, UEH thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo Phụ lục 1(đính kèm).
Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm trung bình chung tích lũy ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự:
1. Điểm môn chuyên ngành;
2. Điểm môn cơ sở ngành.
Danh sách các môn học trong tiêu chí phụ được quy định tại Phụ lục 2 (đính kèm).
Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định môn tương đương/thay thế căn cứ vào bảng điểm bậc Cao đẳng trong trường hợp thí sinh không có môn học trùng với danh sách các môn học trong tiêu chí phụ.
 
3. Thông tin về quá trình đào tạo
- Chương trình đào tạo: Tổng cộng 61-66 tín chỉ, trong 03-04 học kỳ (bao gồm học kỳ Thực tập và tốt nghiệp) (tham khảo thông tin tại links https://ueh.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/lien-thong-chinh-quy).
- Mức học phí dự kiến: 620.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký.
- Hình thức học: Học tập trung các buổi trong tuần, dự kiến buổi tối từ 17g45 đến 21g10 (trừ trường hợp các chương trình đào tạo thí sinh đăng ký không đủ số lượng trúng tuyển theo quy định để mở lớp). 
- Địa điểm học: Tại các cơ sở của UEH.
- Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy.
 
4. Quy trình đăng ký hồ sơ xét tuyển và nhập học
4.1. Đăng ký hồ sơ xét tuyển
- Hình thức đăng ký: Trực tuyến (online)
- Hệ thống đăng ký: http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn
- Thời gian: Ngày 03/7 - 31/7/2023
- Các file hồ sơ cần cập nhật trên hệ thống đăng ký:
+ Bản chính Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (lưu file ảnh dạng png hoặc jpg);
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả học tập Cao đẳng (bảng điểm có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo) (lưu file ảnh dạng png hoặc jpg, đặt vào các file ảnh vào 01 thư mục, sau đó nén thư mục lại theo dạng file zip hoặc rar);
+ Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông: bổ sung Văn bằng tốt nghiệp và Giấy chứng nhận kết quả học tập của bậc trung cấp;
+ File ảnh chân dung kích thước 4x5, nền màu trắng hoặc xanh, mặc áo có cổ và không mang kính (lưu file ảnh dạng png hoặc jpg).
Lưu ý:
+ Hình ảnh phải rõ nét và đầy đủ thông tin;
+ Kích thước file tối đa: 10Mb.
4.2. Đóng lệ phí xét tuyển
- Hình thức: Trực tuyến (online)
- Hệ thống đóng lệ phí: https://payment.ueh.edu.vn/
- Thời gian: Sau khi đăng ký hồ sơ thành công (có email xác nhận) đến hết ngày 31/7/2023.
- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh.
4.3. Theo dõi thông báo kết quả xét tuyển
- Hình thức: Trực tuyến (online)
- Website thông báo kết quả: tuyensinh.ueh.edu.vn hoặc daotao.ueh.edu.vn 
- Thời gian: Dự kiến 16g30 ngày 25/8/2023.
4.4. Thực hiện thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học
- Hình thức: theo nội dung hướng dẫn của thông báo trúng tuyển.
- Hướng dẫn: Tại link https://nhaphoc.ueh.edu.vn/ hoặc http://daotao.ueh.edu.vn/ 
- Thời gian: Ngày 06/9 - 08/9/2023.
- Hồ sơ gồm có:
+ Bản chính Phiếu thông tin sinh viên Liên thông Đại học chính quy (In phiếu tại hệ thống đăng ký hồ sơ xét tuyển mục 4.1, ký tên, dán ảnh chân dung 3x4 và xác nhận tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền);
+ Bản sao Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng;
+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả học tập Cao đẳng (bảng điểm có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo); 
+ Bản sao (Bản trích lục) Giấy khai sinh (hoặc CCCD/CMND có đầy đủ ngày tháng năm sinh);
+ 01 (một) ảnh 3x4cm chụp theo kiểu CCCD (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh).
+ Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông: Bổ sung bản sao Văn bằng tốt nghiệp và bản sao Giấy chứng nhận kết quả học tập của bậc trung cấp;
+ Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Giấy tờ Bản sao phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bản sao còn gọi là bản photo có công chứng.
+ Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại UEH trong giờ làm việc (Sáng: 07g30 - 11g00; Chiều: 13g30 - 16g00);
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý:

STT

Nội dung

Thời gian

1

Đăng ký hồ sơ xét tuyển

03/7 - 31/7/2023

2

Đóng lệ phí xét tuyển

Hạn chót đến hết ngày 31/7/2023

3

Thông báo kết quả xét tuyển

Dự kiến 16g30 ngày 25/8/2023

4

Thực hiện thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

06/9 - 08/9/2023

5

Thời gian bắt đầu học chính thức

Dự kiến tháng 10/2023.

 
5. Thông tin về việc học tiếp trình độ thạc sĩ tại UEH
Trong quá trình học tập, nếu có nhu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ, sinh viên có thể đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại UEH với khối lượng không vượt quá 15 tín chỉ vào thời điểm 2 học kỳ cuối. 
Điều kiện đăng ký học: Sinh viên có điểm trung bình tích lũy (tính đến thời điểm đăng ký học phần) xếp loại Khá trở lên (từ 2,5 đến cận 3,2 theo thang điểm 4).
Quy chế tuyển sinh đầu vào trình độ thạc sĩ và các quy định liên quan: Tham khảo tại go.ueh.edu.vn/thacsi
6. Thông tin liên hệ: Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:
6.1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng Đào tạo UEH
- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ 
- Địa chỉ: số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 
- Điện thoại: 028 6272 6965 - 028 2244 3156 
6.2. Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: Phòng Đào tạo
- Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
- Email: ksv@ueh.edu.vn 
- Điện thoại: (0270) 3877 879 - Hotline/Zalo: 0907 253 256.
 
Chi tiết thông báo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sinh viên xem tại đây: 
 

Phòng Đào tạo

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69