ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN (Học Kỳ III năm học 2019-2020) Khóa 19, Khóa 20

1.390 Lượt xem

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III năm học 2019-2020 

Đối tượng đăng ký:

      -  Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 19 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 20 và Khóa 21.

      -  Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 20 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 21

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 11/06/2020 đến 16h00 ngày 13/06/2020 (03 ngày)

 

Các bạn sinh viên Khóa 19, Khóa 20 Chú ý và đăng ký đúng thời hạn

Các bạn xem file đính kèm để năm thông tin chi tiết

FILE ĐÍNH KÈM

khoakinhte
x

 

Gọi 0977 65 66 69