Danh sách sinh viên học môn GDQP&AN tại TTGDQP&AN Trường ĐH Tôn Đức Thắng NH 2023-2024 (chính thức)

Ngày tạo 17/11/2023

 -  5.569 Lượt xem

1. Đối tượng:

+ Sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25;

+ Sinh viên trình độ cao đẳng từ Khóa 20 đến Khóa 24 chưa học hoặc còn nợ môn học GDQP&AN.

2. Thời gian và hình thức học:

+ Thời gian học: tập trung tại sân học GDQP&AN Trường ĐH Tôn Đức Thắng lúc 07 giờ 00 ngày 27/11/2023 (học từ ngày 27/11/2023 đến ngày 09/12/2023 (không học ngày thứ 7 và chủ nhật).

+ Hình thức học: sinh viên ăn ở, học tập trung, rèn luyện nề nếp chính quy như một người lính tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, địa chỉ: số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: SV cần xem kỹ danh sách nội trú này để biết rõ Đại đội, Tiểu đội, STT giường, Tầng/Lầu, Phòng.

Chi tiết sinh viên xem các nội dung ở phía dưới.

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69