Danh sách sinh viên dự thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày tạo 03/11/2023

 -  10.587 Lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024:
Tổng sinh viên các ngành được dự thi: Xem tiếp (Sinh viên chuyển sheet để xem) - Cập nhật 11h00 ngày 08/11/2023
(Sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn để xem)
 
 
Danh sách sinh viên dự thi môn Kinh tế học - GV Mai Văn Thành (Cập nhật 11h ngày 08.11.2023): Xem tiếp
Danh sách sinh viên dự thi môn Giáo duck chính trị - GV Phan Thị Kim Thúy (Cập nhật 11h ngày 08.11.2023): Xem tiếp
 
1. Ngành QTKD - K23: Xem tiếp (06.11.2023)
2. Ngành kế toán - K23: Xem tiếp (06.11.2023)
3. Ngành Tài chính ngân hàng - K23: Xem tiếp (06.11.2023)
4. Ngành Tiếng Anh - K23: Xem tiếp (06.11.2023)
----------
1. Ngành QTKD - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
2. Ngành kế toán - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
3. Ngành Tài chính - Ngân hàng K24: Xem tiếp (06.11.2023)
4. Ngành Tiếng Anh - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
5. Ngành CNKT Cơ phí - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
6. ngành CNKT Điện, Điện tử - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
7. Ngành Công nghệ thông tin - K24: Xem tiếp (06.11.2023)
-----------
1. Ngành QTKD - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
2. Ngành kế toán - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
3. Ngành Tài chính - Ngân hàng K25: Xem tiếp (06.11.2023)
4. Ngành Tiếng Anh - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
5. Ngành CNKT Cơ phí - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
6. ngành CNKT Điện, Điện tử - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
7. Ngành Công nghệ thông tin - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
8. Ngành Logicstic - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
9. Ngành Thương mại điện tử - K25: Xem tiếp (06.11.2023)
----------
10. Sinh viên học lại, thi lại: Xem tiếp

 

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x