Dự kiến danh sách sinh viên dự thi lần 1 học kỳ 2 (2022-2023) - Lần 1

4.834 Lượt xem

Trường Cao đẳng CTIM thông báo dự kiến danh sách sinh viên dự thi Lần 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023.
Sinh viên có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ của học kỳ II năm học 2022-2023 trên 5,0 điểm theo thang điểm 10, mà vẫn không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng để được bổ sung. 
 
Thời hạn bổ sung danh sách: trước 16h00 ngày 28/03/2023 (Thứ Ba)

Xem danh sách (Update 27/03/2023)

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x