DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HK II NĂM HỌC 2019-2020

Ngày tạo 11/03/2020

 -  3.149 Lượt xem

Danh sách Sinh viên chưa hoàn tất học phí tính đến ngày 11/03/2020

Căn cứ Thông báo số 144/TB-CĐBC ngày 07/11/2019 của Hiệu trưởng trường CĐ BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về thời gian đóng học phí HK II NH 2019-2020 chậm nhất là ngày 11/01/2020. Danh sách Sinh viên chưa hoàn tất đóng học phí tính đến ngày 11/03/2020 như sau (click vào đây để xem)

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x