Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 18, 19 và Khóa 20 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2021 (Chính thức)

Ngày tạo 22/01/2022

 -  3.180 Lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 18, 19 VÀ KHÓA 20 ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 -  NĂM 2021

+ Khóa 18

- Công nghệ thông tin

- Quản trị kinh doanh

- Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ Khóa 19

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán

- Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ Khóa 20

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán

- Tiếng Anh

- Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69