Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 20 và Khóa 21 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - Năm 2022 (Dự kiến) - Cập nhật

Ngày tạo 19/03/2022

 -  7.270 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2022 (Dự kiến) cho sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:

    Sinh viên trình độ Cao đẳng Khóa 20 và Khóa 21

2. NHIỆM VỤ:

Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Dự kiến)=>File .PDF CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP.

Kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính,...(Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp với thông tin chính xác)=> File . PDF XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN.

3. THỜI HẠN PHẢN HỒI:

      Từ ngày 19/03/2022 đến 16h:00 ngày 25/03/2022. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên. (Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trong trường hợp sinh viên phản hồi thông tin về việc xét tốt nghiệp sau thời gian này).

*LƯU Ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định (Chỉ áp dụng đối với những sinh viên còn thời hạn để trả nợ học phần) => File . PDF NỢ MÔN HỌC.

- Sinh viên có thể phản hồi về danh sách xét công nhận tốt nghiệp, cũng như các thông tin cá nhân nếu chưa chính xác về Phòng Đào tạo (Thầy Trung ĐT: 028. 54135008 hoặc gửi Email cho phòng ĐT: phongdaotao@ctim.edu.vn).

4. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ NỢ HỌC PHẦN

* KHÓA 20:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

- Kế toán

+ Xác nhận thông tin tốt nghiệp

- Kế toán

* KHÓA 21:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

- Công nghệ thông tin

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán 

- Tiếng Anh

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

- Công nghệ thông tin

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán 

- Tiếng Anh

Danh sách sinh viên nợ môn học

- Công nghệ thông tin

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán 

- Tiếng Anh

Ghi chú: sinh viên nên xem file trên máy tính, nếu xem trên điện thoại chữ bị lỗi không đọc được.

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69