Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2021 (Dự kiến)-Cập nhật

Ngày tạo 06/01/2022

 -  5.660 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021 (Dự kiến) cho sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:

 Sinh viên trình độ Cao đẳng Khóa 18, 19 và Khóa 20.

2. NHIỆM VỤ:

- Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Dự kiến)=>File .PDF CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP.

- Kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính,...(Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp với thông tin chính xác)=> File . PDF XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN.

3. THỜI HẠN PHẢN HỒI:

Từ ngày 06/01/2022 đến 16h:00 ngày 14/01/2022. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên. (Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trong trường hợp sinh viên phản hồi thông tin về việc xét tốt nghiệp sau thời gian này).

LƯU Ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định (Chỉ áp dụng đối với những sinh viên còn thời hạn để trả nợ học phần) => File . PDF NỢ HỌC PHẦN.

- Sinh viên có thể phản hồi về danh sách xét công nhận tốt nghiệp, cũng như các thông tin cá nhân nếu chưa chính xác về Phòng Đào tạo (Thầy Trung ĐT: 028. 54135008 hoặc gửi Email cho phòng ĐT: phongdaotao@ctim.edu.vn).

4. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ NỢ HỌC PHẦN

KHÓA 18:

- Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành Quản trị kinh doanh

+ KHÓA 19:

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Update)

- Quản trị kinh doanh (Update)

- Kế toán

- Danh sách sinh viên nợ học phần

+ KHÓA 20

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Update)

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Update)

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán (Update)

- Tiếng Anh

- Danh sách sinh viên nợ học phần

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69