Điều kiện tái kí hợp đồng Ký túc xá dành cho sinh viên Trường Cao đẳng CTIM năm học 2020-2021 (Bắt đầu từ từ ngày 01/8/2020 đến 31/7/2021)

Ngày tạo 27/05/2020

 -  1.080 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69